TÜRK EĞİTİM SEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TÜRK EĞİTİM SEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Türk Eğitim Sen üyeleri, Kamu Sen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanarak gidecekleri anlaşmalı özel hastanelerin SGK'lı bölümlerinde; Doktor muayenesi ve yapılan  tahlil, tetkikler için fark ücret ödemiyor. Üstelik; Hastanede tedavi görmeleri gereken durumlarda yatış ve ameliyat masraflarının tamamı bir limit olmaksızın  Kamu Sen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafından karşılanıyor. 

Kamu Sen Tamamlayıcı Sağlık Sİgortası (Kamu Sen TSS) sahibi öğretmenlerimiz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için primlerini taksitle öderken, kurumlarından asgari %15 oranında vergi avantajı yani Devletin sağlık sigortalarına olan Desteğinden yararlanabiliyor. 

Yıllık 8 kez Dr. Muayenesi,
Tahlil ve Tetkikler
Fizik Tedavi,
Görüntüleme Yöntemleri
Yatış ve Ameliyatlar poliçeniz kapsamında.

Kamu Sen MDP sigortası ile ise;
Öğretmenlerimizin sağlık sigortaları yapıldığı tarihte, devam eden ve geçmişe dayalı hastalıkları ve  tedavisi Kamu Sen MDP sigortası kapsamında. Ameliyat ve yatış giderleri yine %100 ve limitsiz.

Ayrıca (0-80yaş aralığında) istediğiniz yaşta ilk kez Kamu Sen MDP sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. 

Kamu Sen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilgi Almak İstiyorum