İYOTLU TUZ KULLANIMI VE ÖNEMİ

İYOTLU TUZ KULLANIMI VE ÖNEMİ

Araştırmalara göre; yeterli iyot almayan hamilelerin bebeklerinin zekâ düzeyi, ortalama 10 puan düşük oluyor. Bu nedenle anne adaylarına iyotlu tuza ilave olarak günde 100-150 mikrogram iyot desteği almalarını öneriliyor.Tansiyon veya her hangi bir rahatsızlığınız varsa tuz miktarına dikkat etmeli ve doktorunuza mutlaka danışmalısınız.

Tuzda bulunan iyotun yemek pişerken kaybolmaması için, yemek piştikten ve ocaktan indirildikten sonra veya sofrada yerken tuz ilavesi yapılmalıdır.Hipertroidi hastası olmayan herkesin metabolizmasının yavaşlamaması, Gençlerimizin Guatr hastalığından ve troid kanserinden korunması için İyota ihtiyacımız var.


İyot insan vücudunda beyin ve sinir sisteminin normal büyüme ve gelişmesi, vücut ısısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının önemli bir bileşenidir. Bu hormonlar vücudun tüm sistemlerinin büyüme ve gelişmesi için gereklidir. Besinlerle iyot yetersiz alındığında iyot yetersizliği hastalıkları görülmektedir. İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisidir ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen bir durumdur. İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları; doğurganlık çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler ve çocuklardır.Bebek ve çocuklarda; büyüme ve gelişme geriliği, zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13.5 puan daha düşük olması, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma, hamilelerde iyotlu tuz kullanmayan gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve her yaşta guatr iyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır. Tüm dünyada iyot yetersizliğinin önlenmesi için ülkemizin de içinde bulunduğu birçok devlet özel programlar başlatmıştır. Ülkemizde toprak erozyonu, sel baskınları v.b. nedenlerle su ve toprakta iyot yeterince bulunmamaktadır. Dolayısıyla da toprakta yetişen besinlerden de vücudun ihtiyacı olan iyot alınamamaktadır.

Konuyla ilgili olarak üniversitelerimizin 1968 , 1970, 1979 ve 1980 yıllarında yaptıkları bilimsel çalışmagıda ve içme sularında iyotun yetersiz olduğu görülmektedir.Bu nedenle bireylerin günlük iyot ihtiyaçlarının karşılanması için tuzun iyotla zenginleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Herkesin kullandığı sofra tuzuna bir miktar iyot katılması ve bu yolla vücudun ihtiyacı olan iyotun alınmasıyla; ülkemiz çocuklarını tehdit eden iyot yetersizliğine bağlı hastalıkların önlenmesi sağlanacaktır.